A Brand New Line

A BRAND NEW LINE


INFO OM OSS

A BRAND NEW LINE

Info om oss:
Maria Persson
Instruktör
Jag har haft kurser i Absolute Linedancers från ht-07 tom vt-10 och via medborgarskolan i Sölvesborg mellan ht-08 tom vt-10.
Hösten 2010 startade jag upp i både Åhus och i Sölvesborg i egen regi.
Jag började dansa linedance hösten 2004 och har varit instruktör sedan hösten 2007.

Hösten 2011 flyttade vi kurserna från Sölvesborg till Bromölla.

Min utbildning:
Instruktörskurs 1 våren 2007
Instruktörskurs 2 våren 2008
Teknikkurs 1 våren 2007
Teknikkurs 2 våren 2007
och därefter repetitionskurser


Mia Granberg
instruktör till grundkursen vid vissa tillfällen

Anmälan till kurserna görs direkt till Maria på
Mail: abrandnewline@hotmail.com
Tel: 0703- 82 37 03
eller under fliken info om oss