A Brand New Line

A BRAND NEW LINE

Kursprogram

A BRAND NEW LINE

Kursprogram hösten 2021

Vecka:         Dans:
35               Genomgång av ht-20 danser + Lovey Dovey + Nangilima
36               I need to know
37               Summer shake
38                Repetition
39                Wellerman shanty reel
40                
41                
42                Repetition
43                
44                
45                
46                 
47               
 Repetition 

48                 Gemensam avslutning

Övriga frågor och anmälan till kurserna görs direkt till Maria på
Mail: abrandnewline@hotmail.com
Tel: 0703- 82 37 03
eller under fliken info om oss